De Rotterdamse Kring

Filmavonden Pioniers Systeemtherapie; Supervisie; Opleiding Interculturele Systeemtherapie.

Voor gezins- en systeemgericht werken

De praktijk van het werken centraal, met speciale aandacht voor de persoon van de therapeut.
Zonder lange filosofische en theoretische (modellen) discussies.